حفاظت شده: ) کتاب راهنمای توانمندیهای روحانیت شیعه مزیّن به تصویر مرجع عالیقدر اعلم علماء حضرت آیه الله العظمی جناب آقای حاج شیخ حسین مظاهری ادام الله ظله العالی. almazaheri.ir

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.